E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHybridní seminář k výzvě Horizontu Evropa – ERA Chairs (17/10/2023)

Projekt NCP_WIDERA.NET pořádá mezinárodní hybridní seminář k výzvám programu
Horizont Evropa, části Widening participation and spreading excellence (Widening):
Excellence Hubs a ERA Chairs.

Kdy: 17. 10. 2023 (9:30 – 15:00)
Kde: Technologické centrum Praha, Ve Struhách 27, Praha 6
a online.
Pozvánka a registracePředběžný program.

Na akci budou prezentovány zkušenosti úspěšných koordinátorů projektů Excellence Hubs a ERA Chairs. Poté budou detailně představeny obě aktuální výzvy k předkládání návrhů těchto projektů včetně nejčastějších chyb, kterých by se žadatelé měli vyvarovat.

Cílem části Widening je napomoci překonání rozdílů v rozvoji a využití výzkumného a inovačního potenciálu mezi tzv. Widening zeměmi (včetně Česka) a ostatními (úspěšnějšími) zeměmi evropského výzkumného prostoru.

  • Projekt ERA Chairs umožní výzkumné instituci ve Widening zemi přivést si vynikajícího vědce světové úrovně. Tento vědec (ERA Chair) si na podpořené hostitelské instituci založí svůj výzkumný tým, jehož přítomnost zlepší profil instituce v daném oboru a bude mít i pozitivní sekundární dopad na instituci jako celek. Projekt by také měl vést ke zvýšení schopnosti hostitelské instituce získávat kompetitivní výzkumné financování z evropských nebo jiných mezinárodních zdrojů. Součástí projektu jsou i opatření zaměřená na zavedení strukturálních změn na hostitelské instituci.
    Viz též fakultní aktualita a interní pokyny k této výzvě.
  • Projekt Excellence Hubs by měl vytvořit přeshraniční výzkumnou a inovační strategii a upevnit vazby mezi akademickou obcí a podniky prostřednictvím společného výzkumného a inovačního projektu. Projektu se musí účastnit „výzkumné a inovační ekosystémy“ (akademické instituce, podnikatelské subjekty, orgány veřejné správy, veřejné subjekty) z nejméně 2 Widening zemí.
    Stránka výzvy.
    Pokud zvažujete zapojení do návrhu projektu předkládaného do této výzvy,kontaktujte prosím co nejdříve
    Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková, ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 11. 8. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pátek 11.08.2023 14:10

Akce dokumentů