E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHorizont Evropa, Rozšiřování účasti: výzva ERA Chairs

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si, prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


V rámci programu Horizont Evropa, části Widening participation and spreading excellence (Widening) byla zveřejněna výzva k předkládání návrhů projektů ERA Chairs. Uzávěrka je 7. 3. 2024.

Příprava kvalitního návrhu projektu ERA Chairs je velmi náročná. Aby bylo možné poskytnout co nejefektivnější podporu při přípravě projektového návrhu, chtěli bychom na fakultě připravit do této výzvy pouze nízký počet (cca 1–3) co nejsilnějších návrhů. Pokud máte zájem připravit návrh projektu do výzvy ERA Chairs, informujte prosím cca do konce září 2023 Oddělení projektového řízení (Martina Holíková, holikovmart@natur.cuni.cz).
Pokud máte dotazy ohledně této výzvy (například abyste posoudili, zda je pro Vás vhodná), kontaktujte nás prosím v dostatečném předstihu.

Projekt ERA Chair umožní výzkumné instituci v tzv. Widening zemi (například v Česku) přivést si vynikajícího vědce světové úrovně – ERA Chair. Tito ERA Chair si na podpořené hostitelské instituci založí svůj výzkumný tým, jehož přítomnost zlepší profil instituce v daném oboru a bude mít i pozitivní sekundární dopad na instituci jako celek. Projekt by také měl vést ke zvýšení schopnosti hostitelské instituce získávat kompetitivní výzkumné financování z evropských nebo jiných mezinárodních zdrojů – ERA Chair by měl být schopen získat finance na výzkum například z výzev programu Horizont Evropa, jako jsou Research and Innovation action nebo granty ERC. Dále je třeba, aby součástí projektu byla i opatření zaměřená na zavedení strukturálních změn na hostitelské instituci.

Z rozpočtu projektu mohou být hrazeny osobní náklady ERA Chair a členů jeho týmu, náklady spojené s náborem členů výzkumného týmu ERA Chair, náklady na cestovné, školení a management. Náklady na vlastní výzkum nesmí přesáhnout 10 % celkového rozpočtu – jak je zmíněno výše, ERA Chair by měl být schopen získávat si finance na svůj výzkum z jiných zdrojů. Předpokládaný rozpočet je 1,5 až 2,5 milionu euro, maximální doba trvání projektu je 5 let. V rámci této výzvy by mělo být financováno přibližně 45 projektů.

Projekt ERA Chair by mohl být výbornou příležitostí pro pracoviště, které je ve styku s vynikajícím vědcem, který by měl zájem založit si svůj tým na naší fakultě a podílet se na zlepšování našeho výzkumného prostředí.

O Horizontu Evropa na fakultních stránkách.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 25. 4. 2023.
Upraveno 3. 8. 2023 (změna kontaktní osoby).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 25.04.2023 15:55

Akce dokumentů