E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníWater4All: aquatic ecosystem services – vyhlášená výzva pro mezinárodní projekty

Evropské partnerství Water4All vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů mezinárodních projektů zaměřených na ekosystémové služby vodních ekosystémů. Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 13. 11. 2023.
Účast českých subjektů v projektech bude financovat Technologická agentura České republiky (TA ČR).

5. 10. 2023 Water4All pořádá webinář pro žadatele. Registrace.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím
v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Martina Holíková, martina.holikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Pokud uvažujete o tom, že byste projekt koordinovali, prosím, kontaktujte nás IHNED.

Výzva je zaměřena na oblast ekosystémových služeb, konkrétně na vodní ekosystémy – aquatic ecosystems, including inland surface water, groundwater, transitional and coastal water – přičemž jedním z hlavních cílů je zabezpečení vodních zdrojů.

Podporovaná témata:

  • Topic 1. Mapping, monitoring, and assessment for a better understanding of ecosystem services in a context of changes, from local to global change.
  • Topic 2. Understanding and predicting multiple pressures (including anthropogenic pressures) – impact – response relationships in ecosystem services through advanced methods and techniques.
  • Topic 3. New tools and solutions for a better integration of ecosystem services into the management of water resources.

Poznámka: Návrhy předkládané do této výzvy nesmí být současně předloženy i do výzvy Biodiversa 2023.
Fakultní aktualita k výzvě Biodiversa 2023.

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 zemí zapojených do výzvy, z toho alespoň 2 musí být země EU nebo země asociované k programu Horizont Evropa. Maximálně může být do projektu zapojeno 7 partnerů. Maximální doba řešení projektu je 36 měsíců. Hlavní řešitel (výzkumník) předkládající návrh v roli koordinátora může být zapojen pouze do tohoto jednoho návrhu. Každé konsorcium může v návrhu plánovat vyslání jednoho výzkumníka, aby (pokud bude projekt vybrán k financování) konsorcium reprezentoval v Knowledge Hub určenému k syntéze znalostí, šíření výsledků a navazování kontaktů.
Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele.
Země zapojené do výzvy: Belgium, Brazil, Czechia, Denmark, Estonia, France, Ireland, Italy, Israel, South Africa, Lithuania, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Austria, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, UK.

Financování účasti českých subjektů je navázáno na program TA ČR Sigma (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce), financován je pouze aplikovaný výzkum. Maximální částka podpory na jeden projekt (jeho českou část) je 150 000 euro (celková alokace TA ČR pro tuto výzvu je 450 000 euro). Maximální intenzita podpory pro českou stranu projektu je 80 %.

Projektové návrhy jsou na mezinárodní úrovni předkládány elektronicky koordinátorem projektu za celé konsorcium. Současně musí čeští účastníci k datu uzávěrky pro pre-proposals odevzdat TA ČR prostřednictvím datové schránky povinné národní přílohy.

Odeslání národních příloh TA ČR prostřednictvím datové schránky zajistí Fakulta, proto je nutné, aby zájemci o účast v dostatečném předstihu kontaktovali Oddělení projektového řízení (na martina.holikova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 13. 9. 2023.
Upraveno 2. 10. 2023 (odkaz na webinář).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 13.09.2023 15:55

Akce dokumentů