E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníWater4All: aquatic ecosystem services – chystaná výzva pro mezinárodní projekty

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si, prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


Evropské partnerství Water4All připravuje výzvu k předkládání návrhů mezinárodních projektů zaměřených na ekosystémové služby vodních ekosystémů. Otevření výzvy je plánováno na 12. 9. 2023, uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) na 13. 11. 2023.
Účast českých subjektů v projektech bude financovat Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím
v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková, ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Pokud uvažujete o tom, že byste projekt koordinovali,
prosím, kontaktujte nás pokud možno ihned.

Výzva je zaměřena na oblast ekosystémových služeb, konkrétně na vodní ekosystémyaquatic ecosystems, including inland surface water, groundwater, transitional and coastal water – přičemž jedním z hlavních cílů je zabezpečení vodních zdrojů.

Podporovaná témata:

  • Topic 1. Mapping, monitoring, and assessment for a better understanding of ecosystem services in a context of changes, from local to global change.
  • Topic 2. Understanding and predicting multiple pressures (including anthropogenic pressures) – impact – response relationships in ecosystem services through advanced methods and techniques.
  • Topic 3. New tools and solutions for a better integration of ecosystem services into the management of water resources.

Poznámka:
Návrhy předkládané do výzvy iniciativy Biodiversa 2023, nesmí být současně předloženy i do této výzvy Water4All.
Fakultní aktualita k výzvě Biodiversa 2023.

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 zemí zapojených do výzvy, z toho alespoň 2 musí být země EU nebo země asociované k programu Horizont Evropa. Maximálně může být do projektu zapojeno 7 partnerů.
Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele.
Země plánující zapojení do výzvy: Austria, Belgium, Brazil, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, United Kingdom.

Hlavní řešitel (výzkumník) předkládající návrh v roli koordinátora může být zapojen pouze do tohoto jednoho návrhu. Pravidla výzvy budou rovněž zahrnovat další podmínky (které budou specifikovány ve vyhlášení výzvy) zaměřené na zapojení mladých výzkumníků (získali PhD před méně než 10 lety) a účast v některém Knowledge Hub tvořeném odborníky z financovaných projektů Water4All.

Financování účasti českých subjektů bude navázáno na program TA ČR Sigma (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce), financován bude pouze aplikovaný výzkum. Celková alokace TA ČR pro tuto výzvu je
450 000 euro. Lze předpokládat, že maximální intenzita podpory pro české účastníky bude 80 %.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 24. 7. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 24.07.2023 15:00

Akce dokumentů