E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MPO, Trend, Nováčci – spolupráce s podniky: vyhlášená soutěž

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 11. veřejnou soutěž programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Trend, podprogramu „Nováčci“. Uzávěrka je 22. 11. 2023.

11. 10. 2023 TA ČR pořádá webinář pro žadatele. Odkaz pro sledování (registrace není nutná).

Pokud se plánujete zapojit do návrhu předkládaného do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu před uzávěrkou výzvy Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program je zaměřen na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. V Podprogramu 2 „Nováčci“ je cílem nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné aktivity ani nákup služeb od výzkumných organizací.

Hlavním uchazečem musí být podnik, který v posledních 5 letech nečerpal podporu na vědu a výzkum (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 milion Kč; jeden hlavní uchazeč může do soutěže podat nejvýše jeden návrh. Jako další účastník musí být zapojena alespoň 1 výzkumná organizace. Délka řešení projektů je 12 až 42 měsíců. Maximální částka podpory na jeden projekt je 15 milionů Kč, maximální míra financování 80 % (na celý projekt).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 4. 10. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 04.10.2023 14:45

Akce dokumentů