E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDriving Urban Transitions: vyhlášená výzva pro mezinárodní projekty

Iniciativa Driving Urban Transitions (DUT) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů mezinárodních výzkumných projektů. Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 21. 11. 2023.
Účast českých subjektů v projektech bude financovat Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím
v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Martina Holíková, holikovmart@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Pokud uvažujete o tom, že byste projekt koordinovali, prosím, kontaktujte nás IHNED.

Čeští žadatelé se mohou zapojit pouze do projektů zaměřených na následující témata:

  • Positive Energy Districts (PED) topic 1: Energy Resilience and Energy Poverty
  • Positive Energy Districts (PED) topic 3: Enabling Systems for Local Energy Transitions: Collaboration and Sustainable Investment
  • 15-Minute City (15mC) topic 2: Mobility and Planning Policies for Proximity-oriented Developments

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 zemí zapojených do výzvy, z toho alespoň 2 musí být země EU nebo země asociované k programu Horizont Evropa – obvykle bývá do konsorcia zapojeno ca. 6 až 8 partnerů ze 3 až 5 zemí. Jeden hlavní řešitel (osoba) smí být zapojen nejvýše do dvou projektových návrhů. Do projektu musí být zapojen alespoň 1 orgán městské správy (město, obec nebo subjekt poskytující klíčové městské služby). Výzva podporuje mezioborové přístupy a zapojení zúčastněných stran (podniků, orgánů veřejné správy, nevládních organizací atd.) do aktivit projektu a spoluvytváření jeho cílů. Maximální délka řešení projektu je 36 měsíců, doporučený rozpočet (na celé projektové konsorcium a celou dobu řešení) je 1 – 2 miliony euro.
Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele.
Země plánující zapojení do výzvy: Austria, Belgium, Bulgaria, Canada (Quebec), Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Korea, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye.

Financování účasti českých subjektů je navázáno na program TA ČR Sigma (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce), financován je pouze aplikovaný výzkum. Maximální částka podpory na jeden projekt (jeho českou část) je 200 000 euro (celková alokace TA ČR pro tuto výzvu je 760 000 euro), maximální intenzita podpory pro české účastníky je 80 %.

Projektové návrhy jsou na mezinárodní úrovni předkládány elektronicky koordinátorem projektu za celé konsorcium. Současně musí čeští účastníci k datu uzávěrky pro pre-proposals odevzdat TA ČR prostřednictvím datové schránky povinné národní přílohy.

Odeslání národních příloh TA ČR prostřednictvím datové schránky zajistí Fakulta, proto je nutné, aby zájemci o účast v dostatečném předstihu kontaktovali Oddělení projektového řízení (na martina.holikova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 4. 9. 2023.
Upraveno 21. 9. 2023 (doplněna informace o způsobu podávání žádostí).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 04.09.2023 09:55

Akce dokumentů