E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2022

Habilitační řízení zahájení v roce 2022
Mariya Shamzhy, Ph.D.
Obor: Fyzikální chemie/ PřF UK/ Zahájeno: 12.4.2022
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Sociální geografie a regionální rozvoj/ Zahájeno: 23.6.2022
Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Geologie/ Řízení zahájeno: 30.6.2022
RNDr. Jakub Trubač, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Geologie/ Zahájeno: 25.7.2022

Akce dokumentů