E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2015

Habilitační řízení zahájená v roce 2015
Mgr. Jan Hubert, Ph.D.
VÚRV Praha-Ruzyně / obor: Ekologie / řízení zahájeno: 30.1.2015 / VRF 14.1.2016 / jmenován k datu 1.4.2016
Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
ÚGMNZ / obor: Aplikovaná geologie / řízení zahájeno: 12.2.2015 / VRF 12.11.2015 / jmenován k datu 1.2.2016
RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.
Ústav petrologie a strukturní geologie / obor: Geologie / řízení zahájeno: 18.2.2015 / VRF 11.2.2016 / jmenován k datu 1.5.2016
Ing. RNDr. Vladimír Krylov, Ph.D.
Katedra buněčné biologie PřF UK v Praze / obor: Buněčná a vývojová biologie / řízení zahájeno: 20.2.2015 / VRF 11.2.2016 / jmenován k datu 1.5.2016
RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
Katedra botaniky / obor: Botanika / řízení zahájeno: 2.3.2015 / VRF 10.3.2016 / jmenován k datu 1.6.2016
RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a aplikované geofyziky / obor: Aplikovaná geologie / řízení zahájeno: 3.3.2015 / VRF 10.12.2015 / jmenován k datu 1.3.2016
Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D., Habil.
Katedra antropologie a genetiky člověka / obor: Antropologie / řízení zahájeno: 28.4.2015 / VRF 11.2.2016 / jmenován k datu 1.5.2016
RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.
Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze / obor: Didaktika chemie / řízení zahájeno: 12. 5. 2015 / VRF 10.3.2016 / jmenována k datu 1.6.2016
RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Katedra fyziologie / obor: Fyziologie živočichů / řízení zahájeno: 4.6.2015 / VRF 12.5.2016 / jmenována k datu 1.8.2016
RNDr. Josef Dolejš, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové / obor: Demografie / řízení zahájeno: 31.8.2015 / VRF 13.4.2017 / řízení zastaveno VRF 13.4.2017 - hlasování 1-21-1
RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
ÚŽP PřF UK a Ústav pro hydrodynamiku AV ČR / obor: Environmentální vědy / řízení zahájeno: 21.9.2015 / VRF 9.6.2016 / Jmenován k 1.10.2016
RNDr. Ivan Hirsch, CSc.
Katedra genetiky a mikrobiologie / obor: Genetika, molekulární biologie a virologie / řízení zahájeno: 21.9.2015 / VRF 8.6.2017 / Jmenován k 1.9.2017
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Katedra demografie a geodemografie / obor: Demografie / řízení zahájeno: 3.11.2015 / VRF 12.5.2016 / jmenována k datu 1.7.2016
Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.L., PřF / obor: Obecná geografie / řízení zahájeno: 15.12.2015 / VRF 10.11.2016 / jmenován k datu 1.2.2017
RNDr. Dr. Jakub Sakala, Ph.D.
Ústav geologie a paleontologie / obor: Geologie / zahájení řízení: 21.12.2015 / VRF 12.5.2016 / jmenován k datu 1.7.2016

Akce dokumentů