E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2009

Habilitační řízení zahájená v roce 2009
RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Katedra anorganické chemie / obor: Anorganická chemie / řízení zahájeno: 4.5.2009 / VRF 16.12.2009 / jmenován k datu 1.4.2010
RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
Katedra parazitologie / obor: Parazitologie / řízení zahájeno: 22.5.2009 / VRF 18.2.2010 / jmenován k datu 1.6.2010
RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Katedra ekologie / obor: Ekologie / řízení zahájeno: 26.2.2009 / VRF: 8.10.2009 / jmenován k datu 1.12.2009
RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Česká geologická služba / obor: Geologie / řízení zahájeno: 11.9.2009 / VRF 17.6.2010 / jmenován k datu 1.12.2010
RNDr. Martin Novák, CSc.
Česká geologická služba / obor: Geologie / řízení zahájeno: 5.11.2009 / VRF 13.1.2011 / VR UK 30.6.2011 / řízení bylo zastaveno VR UK
Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Katedra zoologie / obor: Zoologie / řízení zahájeno: 27.10.2009 / VRF 17.6.2010 / jmenován k datu 1.12.2010
RNDr. Jan Sedláček, Dr.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie / obor: Makromolekulární chemie / řízení zahájeno: 20.7.2009 / VRF 7.10.2010 / Jmenován k datu 1.3.2011
RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Katedra biochemie / obor: Biochemie / řízení zahájeno: 12.6.2009 / VRF: 18.3.2010 / jmenován k datu 1.6.2010
Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Katedra ekologie / obor: Ekologie / řízení zahájeno: 4.9.2009 / VRF 20.5.2010 / jmenován k datu 1.11.2010
RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Ústav geologie a paleontologie / obor: Geologie / řízení zahájeno: 31.3.2009 / VRF 22.4.2010 / jmenován k datu 1.10.2010
RNDr. František Půta, CSc.
Katedra buněčné biologie / obor: Genetika, molekulární biologie a virologie / řízení zahájeno: 27.5.2009 / VRF 18.3.2010 / jmenován k datu 1.6.2010
RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Katedra fyzické geografie a geoekologie / obor: Fyzická geografie / řízení zahájeno: 18.5.2009 / VRF 14.1.2010 / jmenován k datu 1.6.2010
Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Katedra zoologie / obor: Zoologie / řízení zahájeno: 17.12.2009 / VRF 11.11.2010 / jmenován k datu 1.3.2011
RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje / obor: Sociální geografie a regionální rozvoj / řízení zahájeno: 22.12.2009 / VRF 7.10.2010 / jmenován k datu 1.3.2011

Akce dokumentů