E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2019

Habilitační řízení zahájení v roce 2019
RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D.
Katedra parazitologie, PřF UK / obor: Parazitologie / řízení zahájeno: 6.3.2019/ VRF 13.2.2020/ jmenována od 1.4.2020
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK / obor: Sociální geografie a regionální rozvoj / řízení zahájeno: 5.3.2019/ VRF 11.6.2020/ jmenován od 1.8.2020
RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova / obor: Zoologie / řízení zahájeno: 27.2.2019 / VRF: 14.5.2020/ jmenován od 1.7.2020
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK / obor: Fyzická geografie / řízení zahájeno: 25.2.2019/ VRF: 9.1.2020/ jmenována od 1.4.2020
Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci / obor: Sociální geografie a regionální rozvoj / řízení zahájeno: 17.1.2019 / VRF 13.2.2020/ jmenován od 1.4.2020
RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.
Ústav učitelství a humanitních věd, VŠCHT Praha/ Obor: Didaktika chemie/ Řízení zahájeno: 9.5.2019/ Řízení přerušeno
RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky chemie, PřF UK / Obor: Didaktika chemie / Zahájení: 20.5.2019/ VRF 10.10.2019/ jmenován od 1.11.2019
PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Katedra chemie a didaktiky chemie, Pedagogická fakulta, UK/ Obor: Didaktika chemie/ Zahájení: 20.5.2019/ VRF 10.12.2020-řízení zastaveno
RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
Katedra analytické chemie, PřF UK/ Obor: Analytická chemie/ Zahájení: 17.5.2019/VRF: 12.12.2019/ jmenována od 1.3.2020
RNDr. David Kopecký, Ph.D.
Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin, Ústav experimentální botaniky VČR, v.v.i./ Obor: Genetika, molekulární biologie a virologie./ Žádost podána: 25.7.2019/ VRF 12.11.2020/ jmenován od 1.2.2021
Mgr. Martin Hrubý, Ph.D. DSc.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i./ Obor: Makromolekulární chemie./ Žádost podána: 29.8.2019/ VRF:10.12.2020/ Jmenován k: 1.5.2021
Maksym Opanasenko, CSc.
Přírodovědecké fakulta Univerzity Karlovy/Obor:Fyzikální chemie/ Žádost podána: 2.10.2019/ VRF 12.11.2020/ jmenován od 1.2.2021
RNDr. Jiří Míšek, Ph.D.
Katedra organické chemie,Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy/Obor:Organická chemie/ Žádost podána: 13.11.2019/ VRF 10.11.2022/ Jmenován docentem od 1.2.2023

Akce dokumentů