E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2012

Habilitační řízení zahájená v roce 2012
RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Výzkumný ústav rostlinné výroby / obor: Molekulární biologie / řízení zahájeno: 12.1.2012 / VRF 11.4.2013 / Jmenována k datu 1.7.2013
RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR / obor: Fyziologie živočichů / řízení zahájeno: 23.1.2012 / VRF 14.2.2013 / Jmenován k datu 1.5.2013
RNDr. Jiří Petrák, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK v Praze / obor: Buněčná a vývojová biologie / řízení zahájeno: 26. 3. 2012 / VRF 17.10.2013 / Jmenován k datu 1.2.2014
RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje / obor: Regionální a politická geografie / řízení zahájeno: 6.4.2012 / VRF 14.2.2013 / Jmenován k datu 1.5.2013
Dr. Malgorzata Nodzyńska, Dr.
Uniwersytet Pedagogiczny Kraków / obor: Didaktika chemie / řízení zahájeno: 16.4.2012 / VRF 16.5.2013 /Jmenována k datu 1.11.2013
RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Katedra anorganické chemie PřF UK, obor: Anorganická chemie / řízení zahájeno: 9.5.2012 / VRF 6.12.2012 / Jmenován k datu 1.3.2013
RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Katedra zoologie PřF UK v Praze / obor: Zoologie / řízení zahájeno: 25.7.2012 / VRF 13.6.2013 / Jmenován k datu 1.12.2013
RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Katedra fyziologie PřF UK v Praze / obor: Fyziologie živočichů / řízení zahájeno: 11.9.2012 / VRF 13.6.2013 / Jmenován k datu 1.12.2013
RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR / obor: Mikrobiologie / řízení zahájeno: 10.10.2012 / VRF 17.10.2013 / Jmenován k datu 1.2.2014
RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
Katedra biochemie / obor: Biochemie / řízení zahájeno: 24.10.2012 / VRF 11.4.2013 / Jmenována k datu 1.7.2013
RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.
Geologický ústav AV ČR / obor: Geologie / řízení zahájeno: 8.11.2012 / VRF 14.11.2013 / jmenován k datu 1.5.2014
RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
Katedra biochemie / obor: Biochemie / řízení zahájeno: 15.11.2012 / VRF 13.6.2013 / Jmenován k datu 1.12.2013
RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
Katedra fyzické geografie a geoekologie / obor: Fyzická geografie / řízení zahájeno: 12. 12. 2012 / VRF 16.1.2014 / jmenován k datu 1.5.2014

Akce dokumentů