E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2022

Habilitační řízení zahájení v roce 2022
Mariya Shamzhy, Ph.D.
Obor: Fyzikální chemie/ PřF UK/ Zahájeno: 12.4.2022/ VRF: 12.1.2023/ Jmenování k 1.4.2023
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Sociální geografie a regionální rozvoj/ Zahájeno: 23.6.2022/ VRF: 9.3.2022/ Jmenována od 1.6.2023
Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Geologie/ Řízení zahájeno: 30.6.2022/ VRF: 13.4.2023
RNDr. Jakub Trubač, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Geologie/ Zahájeno: 25.7.2022
RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.
PřF UK/Obor: Genetika, molekulární biologie a virologie / Zahájeno: 27.07.2022/ VRF 9.2.2023
RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Ekologie/ Zahájeno: 24.08.2022
RNDr. Viktorie Vlachová, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR,v.v.i./ Obor:Fyziologie živočichů/Zahájeno:8.9.2022
RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
PřF UK/Obor:Fyzikální chemie/ Zahájeno:15.9.2022
RNDr. Romana Sokolová, Ph.D.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i./Obor:Fyzikální chemie/ Zahájeno: 28.11.2022
Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. a PřF/Obor: Botanika/Zahájeno: 19.12.2022
Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Zoologie/ Zahájeno:21.12.2022

Akce dokumentů