E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2020

Habilitační řízení zahájení v roce 2020
Dr. Alessandro Fabbrizio, Ph.D.
Ústav petrologie a strukturní geologie, PřF UK / obor: Geologie / řízení zahájeno: 14.1.2020
Mgr. Zdeněk Heger, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně/ Obor: Biochemie / Řízení zahájeno: 5.3.2020
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i./ obor: Regionální a politická geografie / řízení zahájeno: 13.3.2020
Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / obor: Ekologie / řízení zahájeno: 27.4.2020
RNDr. Petr Jehlička, PhD.
The Open University UK/ Obor: Sociální geografie a regionální rozvoj/ Zahájeno:
Mgr. Robert Černý, Ph.D.
PřF UK / obor: Zoologie / řízení zahájeno: 27.7.2020

Akce dokumentů