E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2020

Habilitační řízení zahájení v roce 2020
Dr. Alessandro Fabbrizio, Ph.D.
Ústav petrologie a strukturní geologie, PřF UK / obor: Geologie / řízení zahájeno: 14.1.2020/ VRF: 11.2.2021/ Jmenován od 1.6.2021
Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně/ Obor: Biochemie / Řízení zahájeno: 5.3.2020 / VRF: 13.5.2021/ jmenován od 1.7.2021
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i./ obor: Regionální a politická geografie / řízení zahájeno: 13.3.2020/ VRF: 11.2.2021/ Jmenován k: 1.5.2021
Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / obor: Ekologie / řízení zahájeno: 27.4.2020 / VRF:8.4.2021/ Jmenován k: 1.7.2021
RNDr. Petr Jehlička, PhD.
The Open University UK/ Obor: Sociální geografie a regionální rozvoj/ Zahájeno:18.5.2020 / VRF 10.6.2021/ jmenován od 1.8.2021
Mgr. Robert Černý, Ph.D.
PřF UK / obor: Zoologie / řízení zahájeno: 27.7.2020/VRF 14.10.2021/ jmenován od 1.12.2021
Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci / obor: Botanika / řízení zahájeno:1. 12. 2020/VRF 10.2.2022

Akce dokumentů