E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2007

Habilitační řízení zahájená v roce 2007
RNDr. Jiří Dědina, CSc.
Ústav analytické chemie AV ČR / obor: Analytická chemie / jmenován k datu 1.7.2008
RNDr. Leoš Jeleček, CSc.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK / obor: Sociální geografie a regionální rozvoj / řízení zastaveno VRF 8.11.2017 - hlasování 10-7-5
Mgr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Katedra botaniky PřF UK / obor: Ekologie / jmenována k datu 1.3.2008
MUDr. Miroslav Peterka, DSc.
Ústav experimentální medicíny AV ČR / obor: Antropologie / jmenován k datu 1.3.2009
RNDr. Jan Suda, Ph.D.
Katedra botaniky PřF UK / obor: Botanika / jmenován k datu 1.4.2008
RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Ústav boichemie, molekulární a buněčné biologie 3. LF UK v Praze / obor: Analytická chemie / jmenován k datu 1.4.2009
RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Katedra fyziologie rostlin / obor: Anatomie a fyziologie rostlin / jmenována k datu 1.10.2008
RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
Katedra anorganické chemie / obor: Anorganická chemie / jmenován k datu 1.5.2008
RNDr. Ludmila Fialová
Katedra demografie a geodemografie / obor: Demografie / jmenována k datu 1.7.2008
RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Katedra botaniky PřF UK / obor: Botanika / jmenován k datu 1.7.2008
RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Katedra anorganické chemie / obor: Anorganická chemie / jmenován k datu 1.1.2009
Ing. Zdeněk Řanda, DrSc.
Ústav jaderné fyziky AV ČR / obor: Geologie / VRF 6.3.2008 / jmenován k datu 1.5.2008

Akce dokumentů