E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2005

Habilitační řízení zahájená v roce 2005
RNDr. František Novák, CSc.
Katedra biochemie PřF UK / obor: Biochemie / jmenováno k datu 1.2.2006
RNDr. Stanislav Opluštil, CSc.
Ústav geologie a paleontologie / obor: Geologie / jmenován k datu 1.4.2007
RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Katedra analytické chemie PřF UK / obor: Analytická chemie / jmenována k datu 1.2.2006
RNDr. Daniel Frynta, Dr.
Katedra zoologie PřF UK / obor: Zoologie / jmenován k datu 1.1.2007
RNDr. Ján Spišiak, CSc.
Geologický ústav SAV Bratislava / obor: Geologie / jmenován k datu 1.1.2007
Mgr. Jan Černý, Ph.D.
Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie PřF UK / obor: Imunologie / jmenován k datu 1.8.2006
RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje / obor: Demografie / jmenována k datu 1.3.2007
RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat.
Katedra fyziologie rostlin PřF UK / obor: Anatomie a fyziologie rostlin / jmenována k datu 1.6.2016
RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Katedra organické a jaderné chemie PřF UK / obor: Organická chemie / jmenován k datu 1.6.2006
RNDr. Irena Valterová, CSc.
ÚOCHB AV ČR Praha / obor: Organická chemie / jmenován k datu 1.1.2007
Mgr. David Storch, Ph.D.
Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště UK a AV ČR / obor: Ekologie / jmenován k datu 1.11.2006

Akce dokumentů