E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2011

Habilitační řízení zahájená v roce 2011
RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
ÚGMNZ, obor: Aplikovaná geologie, řízení zahájeno: 8.2.2011 / VRF 12.4.2012 / Jmenován k datu 1.7.2012
RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
Katedra buněčné biologie, obor: Buněčná a vývojová biologie / řízení zahájeno: 9.2.2011 / VRF 8.3.2012 / Jmenován k datu 1.6.2012
RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
Katedra fyzické geografie a geoekologie/ obor: Fyzická geografie/ řízení zahájeno: 21.2.2011 / VRF 12.1.2012 / Řízení zastaveno VRF 12.1.2012 - hlasování 15-5-3
Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Katedra zoologie/ obor: Zoologie/ řízení zahájeno: 22.2.2011 / VRF 9.2.2012 / Jmenován k datu 1.5.2012
RNDr. Kristián Koubek, DrSc.
Ústav hematologie a krevní transfůze/ obor: Genetika, molekulární biologie a virologie / řízení zahájeno: 25.2.2011 / řízení zastaveno na vlastní žádost
RNDr. Iva Hůnová, CSc.
Český hydrometeorologický ústav a ÚŽP PřF UK/ obor: Environmentální vědy / řízení zahájeno: 18.5.2011 / VRF 10.1.2013 / Jmenována k datu 1.4.2013
Mgr. David Dolejš, Ph.D.
Ústav petrologie a strukturní geologie / obor: Geologie / řízení zahájeno: 30.5.2011 / Jmenován k datu 1.10.2012
Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Ústav petrologie a strukturní geologie / obor: Geologie / řízení zahájeno: 20.6.2011 / Jmenován k datu 1.2.2013
RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
Katedra botaniky / obor: Botanika / řízení zahájeno: 21.6.2011 / VRF 6.12.2012 / Jmenována k datu 1.3.2013
RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D.
Geologický ústav AV ČR / obor: Aplikovaná geologie / řízení zahájeno: 4.8.2011 / VRF 14.2.2013 / Jmenován k datu 1.5.2013
Mgr. David Staněk, Ph.D.
Ústav molekulární genetiky AV ČR / obor: Buněčná a vývojová biologie / řízení zahájeno: 12.9.2011 / VRF 10.1.2013 / Jmenován k datu 1.4.2013
Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
Ústav molekulární genetiky AV ČR / obor: Buněčná a vývojová biologie / řízení zahájeno: 12.9.2011 / VRF 11.10.2012 / Jmenován k datu 1.4.2013
RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie / obor: Makromolekulární chemie / řízení zahájeno: 19.4.2011 / VRF 11.10.2012 / Jmenován k datu 1.2.2013

Akce dokumentů