E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2016

Habilitační řízení zahájená v roce 2016
RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.
ÚOCHB AV ČR / obor: Organická chemie / řízení zahájeno: 28.11.2016 / VRF 9.11.2017 / jmenován od 1.2.2018
RNDr. Markéta Marečková, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha / obor: Ekologie / řízení zahájeno: 21.10.2016 / VRF 12.10.2017 / řízení zastaveno na VRF 12.10.2017
PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.
Fyziologický ústav AV ČR / obor: Fyziologie živočichů / řízení zahájeno: 20.10.2016 / VRF 11.1.2018 / jmenována od 1.4.2018
Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK / obor: Fyzická geografie / řízení zahájeno: 27.9.2016 / VRF 12.10.2017 / Jmenován k 1.12.2017
Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Katedra botaniky PřF UK / obor: Botanika / řízení zahájeno: 29.8.2016 / VRF 9.11.2017 / jmenován od 1.2.2018
RNDr. Radomíra Vaňková, CSc.
Ústav experimentální botaniky AV ČR / obor: Experimentální biologie rostlin / řízení zahájeno: 25.4.2016 / VRF 12.10.2017 / Jmenována k 1.12.2017
RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje / obor: Sociální geografie a regionální rozvoj / řízení zahájeno: 6.12.2016 / VRF 8.6.2017 / Jmenována k 1.9.2017
RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
ÚHIGUG PřF UK / obor: Aplikovaná geologie / řízení zahájeno: 19.2.2016 / VRF 13.4.2017 / jmenován k datu 1. 7. 2017
RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
Katedra fyzické geografie a geoekologie / obor: Fyzická geografie / řízení zahájeno: 13.5.2016 / VRF 11.5.2017 / jmenován k datu 1. 7. 2017
RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie / obor: Makromolekulární chemie / řízení zahájeno: 26.7.2016 / VRF 11.5.2017 / jmenován k datu 1. 7. 2017
RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.
Ústav petrologie a strukturní geologie / obor: Geologie / řízení zahájeno: 20.4.2016 / VRF 9.3.2017 / jmenován k datu 1. 6. 2017
RNDr. Daniel Nižňanský, Dr.
Katedra anorganické chemie / obor: Anorganická chemie / řízení zahájeno: 31.3.2016 / VRF 9.3.2017 / jmenován k datu 1. 6. 2017
RNDr. Jiří Král, Dr.
Katedra genetiky a mikrobiologie/ obor: Genetika, molekulární biologie a virologie / řízení zahájeno: 14.1.2016 / VRF 9.2.2017/ jmenován k datu 1.5.2017
RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR / obor: Environmentální vědy / řízení zahájeno: 24.2.2016 / VRF 10.11.2016 / jmenován od 1.2.2017
RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK / obor: Obecná geografie /řízení zahájeno: 26.2.2016 / VRF 13.10.2016 / řízení zastaveno VRF 13.10.2016 - hlasování 15-4-2

Akce dokumentů