E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2018

Habilitační řízení zahájená v roce 2018
Mgr. Libor Krásný, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. / obor: Genetika, molekulární biologie a virologie/ řízení zahájeno: 14.12.2018/ VRF 8.10.2020/ Jmenován od 1.12.2020
RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. / obor: Biochemie / řízení zahájeno: 13.11.2018 / VRF 10.10.2019 / jmenována od 1.2.2020
RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.
II. Interní klinika, 3. lékařská fakulta UK / obor: Genetika, molekulární biologie a virologie / řízení zahájeno: 2.11.2018/ VRF: 8.10.2020/ jmenován od 1.12.2020
RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D.
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i. / obor: Anorganická chemie / řízení zahájeno: 22. 10. 2018/VRF 13.6.2019/ jmenován od 1.11.2019
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK / obor: Regionální a politická geografie / řízení zahájeno: 3.10.2018/VRF:10.10.2019/ jmenován od 1.2.2020
RNDr. Jan Ženka, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita / obor: Sociální geografie a regionální rozvoj / řízení zahájeno: 27.6.2018 / VRF 11.4.2019/ jmenován od 1.7.2019
RNDr. Jiří Vondrášek, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. / obor: Fyzikální chemie / řízení zahájeno: 14.5.2018 / 13.12.2018 / jmenován od 1.2.2019
Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc. DSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. / obor: Fyzikální chemie / řízení zahájeno: 3.5.2018 / VRF 13.12.2018 / jmenován od 1.2.2019
RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Katedra fyziologie PřF UK / obor: Fyziologie živočichů / řízení zahájeno: 7.3.2018 / VRF 11.4.2019/ jmenována 1.7.2019
RNDr. Petr Šolc, Ph.D.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. a Katedra buněčné biologie PřF UK / obor: Buněčná a vývojová biologie / řízení zahájeno: 12.1.2018 / VRF 14.2.2019 / Jmenován od 1.5.2019

Akce dokumentů