E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2006

Habilitační řízení zahájená v roce 2006
RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
ÚGMNZ PřF UK / obor: Geologie / jmenován k datu 1.12.2007
Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Katedra chemie Pedagogické fakulty MU Brno / obor: Didaktika chemie / jmenován k datu 1.7.2008
RNDr. Jiří Kolbek, DrSc.
Botanický ústav AV ČR / obor: Ekologie / jmenován k datu 1.7.2007
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
Katedra chemie Pedagogické fakulty MU Brno / obor: Didaktika chemie
RNDr. Milan Gryndler, CSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR / obor: Botanika / jmenován k datu 1.11.2007
RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK / obor: Fyzikální chemie / jmenován k datu 1.11.2007
RNDr. David Havlíček, CSc.
Katedra anorganické chemie / obor: Anorganická chemie / jmenován k datu 1.10.2007

Akce dokumentů