E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2023

Habilitační řízení zahájení v roce 2023
RNDr. Lukáš Grajciar, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Fyzikální chemie /Řízení zahájeno: 27.01.2023
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Fyzická geografie/ Zahájeno:28.02.2023
doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
Jihočeská univerzita V Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta/ Obor: Sociální geografie a regionální rozvoj/ Zahájeno: 28.02.2023
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
PřF UK, BIOCEV, Zdravotní ústav Ostrava/ Obor: Genetika, molekulární biologie a virologie/ Zahájeno: 03.03.2023
RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Anorganická chemie/Zahájeno: 18.03.2023
Mgr. Marcela Slováková, Ph.D.
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická/Obor: Biochemie /Zahájeno: 19.4.2023
RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
PřF UK/Obor: Analytická chemie/ Zahájeno:03.05.2023

Akce dokumentů