E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2024

Habilitační řízení zahájená v roce 2024.
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D
PřF UK/ Obor: Demografie/ Zahájeno: 12.1.2024
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
PřF UK / Obor: Makromolekulární chemie/ Zahájeno: 13.2.2024
RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Enviromentální vědy/ Zahájeno: 11.03.2024
RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Fyzikální chemie/ Zahájeno: 2.4.2024

Akce dokumentů