E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášeníroky 2003-4

Habilitační řízení zahájená v letech 2003 a 2004
RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
ÚGMNZ PřF UK / obor: Geologie / jmenován k datu 1.6.2005
RNDr. Pavel Dráber, CSc.
Ústav molekulární genetiky AV ČR / obor: Buněčná a vývojová biologie / jmenován k datu 1.2.2006
Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Katedra zoologie PřF UK / obor: Zoologie / jmenován k datu 1.11.2005
RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
Katedra analytické chemie PřF UK / obor: Analytická chemie / jmenován k datu 1.12.2005
Ing. Zuzana Limpouchová, CSc.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK / obor: Fyzikální chemie / jmenována k datu 1.11.2005

Akce dokumentů