E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2010

Habilitační řízení zahájená v roce 2010
RNDr. Iva Zusková, CSc.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie / obor: Fyzikální chemie / řízení zahájeno: 8.4.2010 / jmenována k datu 1.5.2011
RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Ústav pro životní prostředí / obor: Environmentální vědy / řízení zahájeno: 12.4.2010 VRF 13.1.2011 / jmenován k datu 1.7.2011
RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Katedra botaniky / obor: Botanika / řízení zahájeno: 12.5.2010 / jmenován k datu 1.6.2011
Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Katedra organické a jaderné chemie / obor: Organická chemie / řízení zahájeno: 26.5.2010 / VRF 10.2.2011 / jmenována k datu 1.5.2011
RNDr. Běla Bendlová, CSc.
Endokrinologický ústav / obor: Antropologie / řízení zahájeno: 3.6.2010 / VRF 12.1.2012 / jmenována k datu 1.4.2012
RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
ÚOCHB AV ČR, externí pracovník Katedry analytické chemie / obor: Analytická chemie / řízení zahájeno: 12.7.2010 / VRF 13.10.2011 / jmenován k datu 1.2.2012
Mgr. Viktor Černý, Dr.
Archeologický ústav AV ČR a Katedra antropologie a genetiky PřF UK v Praze / obor: Antropologie / řízení zahájeno: 30. 7. 2010 / VRF 9.6.2011 / jmenován k datu 1.12.2011
Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.
Česká geologická služba, Ústav petrologie a strukturní geologie PřF UK v Praze / obor: Geologie / řízení zahájeno: 26.10.2010 / VRF 8.12.2011 / jmenován k datu 1.2.2012
RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
Laboratoře geologických ústavů / obor: Geologie / řízení zahájeno: 26.10.2010 / VRF 14.4.2011 / jmenován k datu 1.7.2011

Akce dokumentů