E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2021

Habilitační řízení zahájení v roce 2021
RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.
PřF UK / obor: Zoologie / řízení zahájeno: 27.1.2021
Mgr. Radim Hrdina, Ph.D.
PřF UK / obor: Organická chemie / řízení zahájeno: 23.4.2021
Ing. Václav Veverka, Ph.D.
PřF UK / obor: Genetika, molekulární biologie a virologie / řízení zahájeno: 6.4.2021
PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Pedagogická fakulta UK, Obor: Didaktika chemie, Řízení zahájeno: 8.6.2021
RNDr. Peter Košovan, Ph.D.
PřF UK/Obor: Fyzikální chemie/ Zahájeno: 28.5.2021
RNDr. Radek Šachl, Ph.D.
J. Heyrovského, Institute of Physical Chemistry/ Obor: Fyzikální chemie / Zahájeno: 7.9.2021
RNR. Milada Teplá, Ph.D.
PřF UK/ Obor: Didaktika chemie/ Zahájeno: 30.9.2021

Akce dokumentů