E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2021

Habilitační řízení zahájení v roce 2021
RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.
PřF UK / obor: Zoologie / řízení zahájeno: 27.1.2021
Mgr. Radim Hrdina, Ph.D.
PřF UK / obor: Organická chemie / řízení zahájeno: 23.4.2021
Ing. Václav Veverka, Ph.D.
PřF UK / obor: Genetika, molekulární biologie a virologie / řízení zahájeno: 6.4.2021
PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Pedagogická fakulta UK, Obor: Didaktika chemie, Řízení zahájeno: 8.6.2021

Akce dokumentů