E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2013

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 17. 1. 2013
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 2. 2013
Vyjádření k obsazení pozic proděkanů, kapitálový rozpočet na rok 2013
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 3. 2013
Slib děkana fakulty, obsazení vědecké rady fakulty
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 4. 2013
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 9. 5. 2013
Rozpis finančních prostředků na rok 2013, aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2013, výroční zpráva o hospodaření
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 6. 2013
Obsazení pozice tajemníka fakulty, volba předsednictva, obsazení míst vedoucích kateder, studentský organizátor ankety hodnocení studia, vizuální identita fakulty
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 30. 9. 2013
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/15, výuka cizích jazyků na PřF UK, výše doktorského stipendia, anketa hodnocení výuky
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 24. 10. 2013
Návrh výše prospěchového stipendia, rozšíření akreditace v oboru Učitelství biologie pro SŠ
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 11. 2013
Akreditace geografických oborů, zpráva o stavu stipendijního fondu, Kampus Albertov
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19. 12. 2013
ADZ 2014 k OP VaVpI, obsazení pozice vedoucí katedry sociální geografie a reginálního rozvoje, nové akreditace a reakreditace stávajících oborů

Akce dokumentů