E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2016

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 1. 2016
Vyjádření k obsazení míst vedoucích kateder, Akreditace, Informace o stavu stipendijního fondu, Založení Nadačního fondu Přírodovědecké fakulty UK, Různé
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 18. 2. 2016
Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy, návrh kapitálového rozpočtu na rok 2016, akreditace, plnění ADZ 2015
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 17. 3. 2016
Podmínky přijímacího řízení do oboru Krajina a společnost, Dlouhodobý záměr PřF UK na roky 2016 – 2020, Volba místopředsedy, Prodloužení akreditace navazujícího magisterského oboru na dostudování Anatomie a fyziologie rostlin, Administrativa senátu
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 4. 2016
Rozpis a rozpočet fakulty na rok 2016, Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty 2016, Převod majetku do vlastnictví UK a následné svěření do správy fakulty pro projekt RINGEN, Zřízení věcného břemene, Různé
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19. 5. 2016
Výroční zpráva o činnosti 2015, Výroční zpráva o hospodaření 2015, Delegace zástupce fakulty do RVŠ, Vyhlášení voleb kandidáta na děkana, Různé
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16. 6. 2016
Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder a ředitelů ústavů, Pověření předsednictva na dobu prázdnin, Založení nadace Přírodovědecké fakulty UK, Prodloužení smlouvy na pronájem objektů v Rejvízu, Nájemní smlouva s městem Litoměřice, Příprava voleb kandidáta na děkana, Různé
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 9. 2016
Informace o dlouhodobé pracovní neschopnosti děkana fakulty, Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018, Převod pozemku do vlastnictví PřF UK, Návrh opatření děkana k výši stipendií na akademický rok 2016/2017, Návrh výše poplatků za studium v cizím jazyce, Informace k akcím kapitálového rozpočtu, Příprava voleb kandidáta na děkana, Různé
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 10. 2016
Volba děkana fakulty, Svěření majetku UK v projektu Biocev do správy PřF, Pověření předsednictva vyhlášením voleb do SKAS, Různé
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 24. 11. 2016
Slib děkana fakulty, Vyjádření k počtu a působnosti proděkanů, Vyjádření k obsazení pozic proděkanů, Opatření směřující ke zvýšení efektivity fungování ASF, Různé
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 12. 2016
Vyjádření k obsazení pozice tajemníka fakulty, Návrh na odvolání a nové obsazení vědecké rady fakulty, Vyhodnocení výsledků studentské ankety hodnocení výuky, Různé

Akce dokumentů