E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 11. 1. 2008
(1. řádné zasedání)
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 2. 2008
(2. řádné zasedání)
Záznam rozpravy k návrhu změn Pravidel pro organizaci studia, které se týkají doktorského studia
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 28. 3. 2008
(3. řádné zasedání)
Příloha zápisu ze zasedání ASF 28. 3. 2008
Záznam rozpravy k návrhu změn Pravidel pro organizaci studia na UK v Praze, PřF
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 25. 4. 2008
(4. řádné zasedání)
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 5. 5. 2008
(mimořádné zasedání)
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 23. 5. 2008
(5. řádné zasedání)
Zápis ze zasedání předsednictva Akademického senátu PřF UK v Praze dne 3. 6. 2008
Přítomni: Chromý, Chudoba, Půta
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 6. 2008
(6. řádné zasedání)
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 26. 6. 2008
(mimořádné zasedání)
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 25. 9. 2008
(7. řádné zasedání)
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 23. 10. 2008
(8. řádné zasedání)
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 13. 11. 2008
(mimořádné zasedání)
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 11. 2008
(9. řádné zasedání)
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK 11. 12. 2008
(10. řádné zasedání)

Akce dokumentů