E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2022

Zápis ze 4. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 21. 4. 2022
Výroční zpráva o hospodaření; Akreditace studijního programu Didaktika chemie; Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů; Svěření majetku – Růstové komory; Doplnění komisí ASF; Informace z jednání AS UK; Humanitární opatření v souvislosti s válkou proti Ukrajině; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace: a)Výjezdní zasedání ASF, b)Benefiční hokejové utkání, c)Splátka úvěru FHS, d)Příprava plesu; Různé
Zápis z 3. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 17. 3. 2022
Akreditace studijního programu Science; Kapitálový rozpočet PřF UK; Novela Pravidel pro přiznávání stipendií; Doplnění komisí ASF; Informace z jednání AS UK; Stanovisko ASF k agresi na Ukrajině; Humanitární opatření v souvislosti s válkou proti Ukrajině; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace: a)Výjezdní zasedání ASF b)Benefiční hokejové utkání c)Splátka úvěru FHS d)Příprava plesu
Zápis z 2. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 17. 2. 2022
Souhlas se jmenováním Milady Teplé do Disciplinární komise PřF UK; Schválení provozního rozpočtu; Návrh na zástupců ASF v sekčních VR; Doplnění komisí ASF; Informace o splnění podmínek pro postup do 2. úseku studia v 1. ročnících Bc studijních programů; Informace o doktorandských stipendiích za tzv. dobu narušeného studia; Informace o poplatcích za studium v cizím jazyce; Informace o přijímacím řízení do DSP II; Covidová opatření; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé
Zápis z 11./1. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 20. 1. 2022
Slib nových senátorů; Volba orgánů senátu; Projednání nové proděkanky; Projednání člena VRF; Jmenování členů komisí ASF; Hodnocení vzdělávací činnosti ; Covidová opatření; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace - Možnosti ukládání velkých datových souborů

Akce dokumentů