E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2022

Zápis z 10. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 15. 12. 2022
Úkoly z minulého jednání; Potvrzení výsledků hlasování per rollam; Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory v okrsku Biologie; Úprava znění a počtu otázek v Hodnocení výuky studenty; Informace z jednání AS UK; Cooperatio; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé
Zápis z 9. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 24. 11. 2022
Úkoly z minulého jednání; Zpráva volební komise; Podmínky k přijímacímu řízení do bakalářského SP Science; Úprava znění a počtu otázek v Hodnocení výuky studenty; Informace z rozvojové komise; Informace z jednání AS UK; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé
Zápis z 8. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 20. 10. 2022
Převod mezi fondy; Poplatky spojené se studiem v cizím jazyce; Podmínky k přijímacímu řízení do bakalářského SP Science; Centrum dalšího vzdělávání; Změna webových stránek fakulty; Informace z jednání AS UK; Doporučení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace
Zápis z 7. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 15. 9. 2022
Slib senátorů; Kontrola a schválení zápisu z 6. zasedání 16. 6. 2022; Vyhlášení voleb do studentské komory ASF; Svěření nemovitého majetku do správy PřF UK v ul. Plavecká 399/11, Praha 2; Zřízení věcného břemene Vodafone; Systém studijních povinností a fungování tutorů; Představení zamýšlených změn v podmínkách přijímacího řízení do DSP s nástupem do akademického roku 2023/2024; Informace z jednání AS UK; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé
Zápis z 6. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 16. 6. 2022
Rozdělení finančních prostředků na Cooperatio; Rozpis a rozpočet fakulty; Finanční rozvaha; Převody prostředků; Výroční zpráva; Návrh podmínek pro přiznávání stipendií a výše stipendií v akademickém roce 2022/2023; Opatření děkana k atestacím; Podmínky přijímacího řízení; Pověření předsednictva; Vyhodnocení Albertovské stráně; Informace z jednání AS UK; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace: a)Vyhodnocení výjezdního zasedání KD a ASF, b)Vyúčtování plesu PřF UK, c)Normativ na studenta, d)Termíny jednání ASF na další období; Různé
Finance_22
Zápis z 5. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 19. 5. 2022
Rozdělení finančních prostředků na Cooperatio; Stanovisko ASF ke jmenování vedoucích kateder a ústavů; Investiční rozvoj fakulty; Doplnění komisí ASF; Albertovské stráně; Informace z jednání AS UK; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace: a)Příprava výjezdního zasedání KD a ASF, b)Vyhodnocení plesu PřF UK
Zápis ze 4. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 21. 4. 2022
Výroční zpráva o hospodaření; Akreditace studijního programu Didaktika chemie; Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů; Svěření majetku – Růstové komory; Doplnění komisí ASF; Informace z jednání AS UK; Humanitární opatření v souvislosti s válkou proti Ukrajině; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace: a)Výjezdní zasedání ASF, b)Benefiční hokejové utkání, c)Splátka úvěru FHS, d)Příprava plesu; Různé
Zápis z 3. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 17. 3. 2022
Akreditace studijního programu Science; Kapitálový rozpočet PřF UK; Novela Pravidel pro přiznávání stipendií; Doplnění komisí ASF; Informace z jednání AS UK; Stanovisko ASF k agresi na Ukrajině; Humanitární opatření v souvislosti s válkou proti Ukrajině; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace: a)Výjezdní zasedání ASF b)Benefiční hokejové utkání c)Splátka úvěru FHS d)Příprava plesu
Zápis z 2. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 17. 2. 2022
Souhlas se jmenováním Milady Teplé do Disciplinární komise PřF UK; Schválení provozního rozpočtu; Návrh na zástupců ASF v sekčních VR; Doplnění komisí ASF; Informace o splnění podmínek pro postup do 2. úseku studia v 1. ročnících Bc studijních programů; Informace o doktorandských stipendiích za tzv. dobu narušeného studia; Informace o poplatcích za studium v cizím jazyce; Informace o přijímacím řízení do DSP II; Covidová opatření; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé
Zápis z 11./1. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 20. 1. 2022
Slib nových senátorů; Volba orgánů senátu; Projednání nové proděkanky; Projednání člena VRF; Jmenování členů komisí ASF; Hodnocení vzdělávací činnosti ; Covidová opatření; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace - Možnosti ukládání velkých datových souborů

Akce dokumentů