E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2012

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19. 1. 2012
Volba předsednictva, kapitálový rozpočet na rok 2012
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 3. 2012
Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty na rok 2012, polatky spojené se studiem, rozhodnutí MŠMT ve věci akreditace Mgr. programu FPR ZČU
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 12. 4. 2012
Hlasování o záměru odvolat vedoucího katedry biochemie.
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 4. 5. 2012
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 14. 6. 2012
Změna pravidel pro organizaci studia, vyhlášení voleb děkana
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 18. 10. 2012
Změna statutu fakulty, změna organizačního řádu fakulty, vyhlášení voleb do studentské komory, zřízení mateřské školy
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 11. 2012
Volba kandidáta na děkana a další...
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 13. 12. 2012

Akce dokumentů