E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 12. 2016

Vyjádření k obsazení pozice tajemníka fakulty, Návrh na odvolání a nové obsazení vědecké rady fakulty, Vyhodnocení výsledků studentské ankety hodnocení výuky, Různé

Zápis bude zveřejněn po schválení na příštím zasedání ASF .


Přijatá usnesení

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. Hlasování: 19/0/0

ASF schvaluje program zasedání. Hlasování: 19/0/0

ASF schvaluje zápis ze zasedání 24. 11. 2016. Hlasování: 19/0/1

ASF souhlasí se jmenováním Ing. Karla Mozra, MBA,  tajemníkem fakulty. Hlasování: (17/2)

Akademický senát schvaluje odvolání dosavadních členů vědecké rady. (21/0/0)

Hlasování o novém obsazení vědecké rady fakulty:

Extermí členové:

RNDr. Martin Bilej, DrSc. (MBÚ AV ČR)

Doc. RNDr. Miroslav Fojta, Ph.D. (BFÚ AV ČR)

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (FgÚ AV ČR)

Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. (VŠCHT)

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (SOÚ)

Ing. Jan Pergl, Ph.D. (BÚ AV ČR)

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (ČZÚ, VÚŽV)

Ing. Mark Rieder (VÚV TGM)

RNDr. Jan Šafanda, CSc. (GFÚ AV ČR)         

Doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. (ČZU)

Interní členové:

Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.

Doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.

Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

Doc. RNDr. Dagmara Dzúrová, CSc.

Prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.

Doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.          

Prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.

Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.

Prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.

Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

Prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.

Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.           

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.          

Prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.

Doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.           

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.

Prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.

Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc.

ASF schválil předložené navržené složení VRF

ASF bere na vědomí informace o projednání studentského hodnocení výuky vedoucími pracovišť. Hlasování: (22/0/0)

ASF pověřuje předsednictvo vyhlášením doplňovacích voleb do studentské komory ASF dle navrženého harmonogramu. Hlasování: (20/0/0)

 

Akce dokumentů