E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studium

Bakalářské studium je v kombinaci s dalším oborem, probíhá pouze prezenční formou a standardní doba studia je 3 roky.

 

Katedra demografie a geodemografie je jediné pracoviště v České republice, které má akreditovány studijní programy demografie ve všech třech cyklech – bakalářském, magisterském a doktorském. Toto pracoviště je zařazeno jako jediné v ČR mezi prestižní evropská demografická pracoviště.

Díky ucelenému pohledu a schopnosti analyzovat danou problematiku z pohledu demografa jsou absolventi demografického studia žádanými odborníky na různých typech pracovišť.

Bakalářské studium je v kombinaci s dalším oborem, probíhá pouze prezenční formou a standardní doba studia je 3 roky. Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a bakalářskou zkouškou z demografie a příslušného druhého oboru. Téma bakalářské práce je možné zvolit z demografie nebo druhého oboru.

Studijní obory:

Od akademického roku 2019/2020 má katedra akreditováno studium v rámci bakalářského studia v v pěti oborech, nicméně pro akademický rok 2022/2023 se otevírají přihlášky do následujících oborů: 

  • Demografie se sociální geografií (demografie i sociální geografie na PřF UK)
  • Demografie se sociologií (demografie na PřF UK a sociologie na FF UK)
  • Demografie s historií (demografie na PřF UK a historie na FF UK)

Demografie s veřejnou a sociální politikou (demografie na PřF UK a veřejná a sociální politika na FSV UK) a Demografie s ekonomií (demografie na PřF UK a ekonomie na FSV UK) se pro akademický rok 2022/2023 se neotevírají. 

Přijímací zkoušky se skládají pouze na PřF UK a mají pro všechny specializace shodné podmínky.

Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a bakalářskou zkouškou. Absolvent získává titul Bc.
 

Další informace

Základní informace o studijním programu, jednotlivých studijních oborech a obsahu studia jsou též uvedeny v informačním letáku studijního programu Demografie.

 

Aktuální informace lze také získat na webu Staň se přírodovědcem (http://prirodovedcem.cz/), kde jsou detailnější informace o jednotlivých studijních oborech.

 

Akce dokumentů