E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřijímací zkoušky

Informace k obsahu přijímacích zkoušek do bakalářského studia demografie.

Přijímací zkoušky do bakalářského studia demografie

  • Písemný test ze základní orientace v problematice obyvatelstva (viz zde)
  • Otázky vychází ze středoškolského učiva geografie a dějepisu (viz Doporučené učebnice)
  • Písemný test trvá 60 minut a má 50 otázek: 30 otázek demograficko-geografických a 20 otázek historicko-demografických (viz Modelové otázky)
  • Termín a podmínky přijímací zkoušky – viz zde
  • Upuštění od přijímací zkoušky lze například žádat při úspěšném splnění Přípravného kurzu a i v dalších případech – podrobněji viz zde
  • Úspěšnost přijetí je dle statistik z minulých let kolem 80 %
  • Očekávaný počet přijatých studentů je 110–120

 

 

Akce dokumentů