E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZaměření výuky na katedře

Studium demografie zahrnuje výuku standardních i pokročilých metod a principů demografické analýzy.

Klasické a specificky zaměřené předměty

Zvláštní pozornost je věnována populačnímu vývoji České republiky, Evropy a světa. Dále je výuka prohloubena o předměty specificky zaměřené: populační politika, populační teorie, aplikovaná a regionální demografie, populační prognózování, historická demografie.

Doplňující disciplíny

Součástí výuky jsou i doplňující disciplíny: matematika, inromační technologie, aplikace GIS a geostatistika, demografické aplikace SAS.

Přístup ke studentům

Při výuce se klade důraz na aktivní přístup studenta. V rámci odborných seminářů a cvičení studenti zpracovávají zadaná témata a interpretují získané výsledky. Cílem studia demografie je vychovávat odborníky způsobilé samostatně řešit otázky spojené s reprodukcí lidských populací v rámci výzkumu i aplikované praxe.

Akce dokumentů