E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUplatnění absolventů

Absolventi studia demografie jsou žádanými odborníky nejen ve vědecko-výzkumných pracovištích, ale i ve státní správě a jiných organizacích.

Absolventi studia demografie na PřF UK působí v orgánech státní a regionální statistické služby a dále na všech úrovních státní sféry, od obecních úřadů po ministerstva a jejich resortní instituce.

Demografové také pracují v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, včetně zdravotních pojišťoven.

Zájem o absolventy studia demografie je i ze strany komerčního sektoru, např. zabývajícího se výzkumem veřejného mínění, personální agendou podniků, marketingem a propagací.

Uplatnění nacházejí také ve výzkumu týkajícím se nejen populační problematiky, ale také oblasti ekonomické a sociální, a v institucích přírodovědného či zdravotnického zaměření, a to i v zahraničí.

 

 

Akce dokumentů