E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUchazeč

Studium demografie umožňuje ucelený pohled na řadu sociálních i ekonomických problematik. Díky právě ucelenému pohledu a schopnosti analyzovat danou problematiku z pohledu demografa jsou absolventi demografického studia žádanými odborníky na různých typech pracovišť.
Co je to demografie?
Demografie je vědní obor, který se zabývá událostmi dotýkajícími se každého z nás: narozením dítěte, úmrtím, sňatkem, rozvodem apod. Demografie však nestuduje jednotlivce, ale analyzuje události jako hromadné jevy.
Studijní programy
Katedra demografie a geodemografie je jediné pracoviště v České republice, které má akreditovány studijní programy demografie ve všech třech cyklech.
Přijímací zkoušky
Informace k obsahu přijímacích zkoušek do bakalářského studia demografie.
Modelové otázky z přijímacího testu
Modelové otázky z přijímacího testu "Základní orientace v problematice obyvatelstva"
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
z geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie
Doporučené učebnice pro přípravu k přijímacím zkouškám
ze základní orientace v problematice obyvatelstva
Zaměření výuky na katedře
Studium demografie zahrnuje výuku standardních i pokročilých metod a principů demografické analýzy.
Uplatnění absolventů
Absolventi studia demografie jsou žádanými odborníky nejen ve vědecko-výzkumných pracovištích, ale i ve státní správě a jiných organizacích.
Odpovědi na otázky na propagačních letácích naší katedry
Dostal se vám do ruky některý z propagačních letáčků katedry demografie a geodemografie? Zaujala vás některá z položených otázek a chtěli byste znát na ni správné odpovědi? Zde vám je přinášíme...
Leták katedry
Aktuální leták katedry z podzimu 2021
Leták k bakalářskému studijnímu programu D-SG (2021)
Propagační leták k bakalářskému studijnímu programu Demografie v kombinaci se sociální geografií
Leták k magisterskému studijnímu programu (2021)
Propagační leták k nově akreditovanému magisterskému studijnímu programu Demografie
Leták k magisterskému studijnímu programu
Propagační leták k nově akreditovanému magisterskému studijnímu programu Demografie
Prezentace o studiu demografie na naší katedře
Materiály

Akce dokumentů