E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium

Přehled studijních programů a předmětů, jejichž výuku zajištuje katedra. Sylaby, anotace, a další odkazy na externí weby
Uchazeč
Studium demografie umožňuje ucelený pohled na řadu sociálních i ekonomických problematik. Díky právě ucelenému pohledu a schopnosti analyzovat danou problematiku z pohledu demografa jsou absolventi demografického studia žádanými odborníky na různých typech pracovišť.
Studijní programy
Studium demografie je tříleté bakalářské (v kombinaci se sociální geografií nebo sociologií/ekonomií/historií/veřejnou a sociální politikou) a dvouleté navazující magisterské jednooborové demografie. Po úspěšném absolvování magisterského studia můžete pokračovat v doktorském studiu demografie. Cílem studia demografie je výchova odborníků se znalostním procesem reprodukce obyvatelstva a jejich širších podmíněností.
Státní závěrečná zkouška
Informace ke státním závěrečným zkouškám z demografie
Rigorózní řízení pro obor demografie
Po ukončení navazujícího magisterského studia má student možnost vykonat státní rigorózní zkoušku (není součástí studia) a získat titul doktor přírodních věd (RNDr.).
ERASMUS
Informace pro zájemce o ERASMUS na katedře demografie
Volná místa pro demografy
Uvedené odkazy Vás dostanou většinou přímo na stránky "Volná místa" či "Kariéra" na jednotlivých serverech.
Harmonogram akademického roku
Odkaz na fakultní stránky s harmonogramem aktuálního akademického roku
Dokumenty ke stažení

Akce dokumentů