E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStátní závěrečná zkouška

Informace ke státním závěrečným zkouškám z demografie
Termíny SZZK a obhajob v zimním termínu
Informace o termínech státních závěrečných zkoušek a obhajob na Katedře demografie a geodemografie, PřF UK v zimním termínu akademického roku 2020/2021
Všeobecné pokyny – bakalářské a magisterské studium
Důležité pokyny pro státní závěrečné zkoušky z demografie pro bakalářské a magisterské studium.
Všeobecné pokyny – doktorské studium
Požadavky na studenty doktorského studia v průběhu studia a pro vykonání státní doktorské zkoušky a obhajobu dizertační práce
Zkušební okruhy
Zkušební okruhy k bakalářským, magisterským a doktorským zkouškám
Pravidla zpracování vysokoškolských prací
Opatření děkana č. 8/2017 pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací a Doporučená pravidla pro zpracování vysokoškolských prací

Akce dokumentů