E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVšeobecné pokyny – bakalářské a magisterské studium

Důležité pokyny pro státní závěrečné zkoušky z demografie pro bakalářské a magisterské studium.

Odevzdání závěrečné práce

Každá závěrečná práce, zpracována dle Pravidel zpracování bakalářských a diplomových prací, je odevzdána na sekretariátu katedry do termínu odevzdání, který je vyvěšen v rámci Vyhlášky na nástěnkách katedry (viz harmonogram akademického roku).

Na webových stránkách fakulty jsou zveřejněny nové informace k odevzdávání závěrečných prací:

 

Průběh státní závěrečné zkoušky z demografie

Státní závěrečná zkouška z demografie se skládá ze dvou částí.

 

1. OBHAJOBA PRÁCE

Každý student je povinen připravit k obhajobě své práce prezentaci v PowerPointu cílenou na hlavní výstupy a výsledky.

Na prezentaci bude každému studentovi vymezen určitý časový úsek:

  • obhajoba bakalářské práce: 7 minut,
  • obhajoba magisterské práce: 10 minut.

 

Po prezentaci následuje čtení posudků školitele a oponenta a případné dotazy zkušební komise k obhajované práci.

 

2. ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z DEMOGRAFIE

Po ukončení obhajoby je pokračováno v ústním zkoušení dle typu státní závěrečné zkoušky:

 

 

Akce dokumentů