E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZkušební okruhy

Zkušební okruhy k bakalářským, magisterským a doktorským zkouškám
Zkušební okruhy – bakalářská zkouška
Okruhy a otázky bakalářské státní zkoušky programu Demografie platné od akademického roku 2020/21
Okruhy a otázky platné pro studenty zapsané v akademickém roce 2018/19 a později. Výjimka se týká oboru Sociální geografie, pro niž platí zkušební otázky i pro studenty zapsané dříve než v roce 2018/19. SZZK z demografie se skládá ze 2 otázek, jedna z každého okruhu. SZZK ze specializace se skládá z jedné otázky. Platné okruhy a otázky SZZK najdete také v SISu – v SISu v modulu Předměty zadejte kód předmětu SZZK, který je v Karolínce roku zahájení Vašeho studia. V případě nejasností k okruhům a průběhu SZZK kontaktujte tajemnici katedry demografie a geodemografie.
Zkušební okruhy – magisterská zkouška (1)
Zkušební okruhy SZZK Navazujícího magisterského studia demografie do akademického roku 2015/2016 (včetně) (MSZD001)
Zkušební okruhy – magisterská zkouška (2)
Zkušební okruhy SZZK Navazujícího magisterského studia demografie od akademického roku 2016/2017 (MSZD008)
Zkušební okruhy – magisterská zkouška (3)
Zkušební okruhy SZZK Navazujícího magisterského studia demografie od akademického roku 2018/2019 (MSZD009)

Akce dokumentů