E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERASMUS

Informace pro zájemce o ERASMUS na katedře demografie
Vyhlášení výběrového řízení na studijní místa v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a bilaterálních smluv katedry demografie a geodemografie
Katedra demografie a geodemografie PřF UK v Praze vypisuje v rámci programu Erasmus+ výběrové řízení na studijní místa na zahraničních vysokých školách v akademickém roce 2020-2021. Konkurz se týká pouze těch míst, na něž má katedra uzavřena s partnerskými institucemi na příští akademický rok bilaterální dohody. Výběrové řízení se uskuteční v pátek dne 13. 3. 2020. Podrobné informace v přiloženém dokumentu.
ERASMUS at Geographical section of Faculty of Science
Courses in English at the Geographical section of Faculty of Science, Charles University in Prague
ERASMUS a studenti naší katedry
Máte zájem o studium v zahraničí v rámci programu ERASMUS?
Partnerské univerzity KDGD v rámci ERASMUS
ERASMUS - partnerské univerzity naší katedry

Akce dokumentů