E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní programy

Katedra demografie a geodemografie je jediné pracoviště v České republice, které má akreditovány studijní programy demografie ve všech třech cyklech.
Bakalářské studium
Bakalářské studium je v kombinaci s dalším oborem, probíhá pouze prezenční formou a standardní doba studia je 3 roky.
Navazující magisterské studium
Po ukončení bakalářského cyklu dvouoborového studia demografie lze pokračovat v navazujícím čtyřsemestrálním magisterském studiu jednooborové demografie na PřF UK.
Doktorské studium
Po úspěšném absolvování magisterského studia lze pokračovat v doktorském studiu demografie.

Akce dokumentů