E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studium

Po úspěšném absolvování magisterského studia lze pokračovat v doktorském studiu demografie.

Doktorské studium, vedoucí k získání titulu Ph.D., je určeno studentům s hlubším zájmem o obor. Je možno zvolit prezeční nebo kombinovanou formu studia.

Více informací pro zájemce o doktorské studium demografie na PřF UK , včetně elektronické přihlášky, získáte na stránkách Oddělení doktorského studia.

Akce dokumentů