E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné centrum rurální geografie (RURAL)

Webová prezentace výzkumného centra: http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/rural Výzkumné centrum Rurální geografie je zaměřeno na zkoumání mechanismů polarizace prostoru s důrazem na studium a řešení problémů rozvoje periferií. Samostatné výzkumné téma představuje veřejná správa na venkově ve spojení s transformačními a integračními procesy v zemědělství. Další část práce výzkumného týmu představují studia zaměřená na problematiku druhého bydlení a rekreace jako faktorů rozvoje venkova. Rozvoj venkova je chápán jako endogenní proces s důrazem na lidský a sociální kapitál venkova a současně i jako exogenní proces s důrazem na roli aktérů/subjektů rozvoje venkova a na studium nástrojů rozvoje venkovského prostoru a venkovských obcí. Členové výzkumného týmu prezentují výsledky své práce formou standardních vědeckých publikací a dále zpřístupňují jednotlivé dosažené výsledky i širší veřejnosti formou publikací a článků v odborných časopisech zaměřených na problematiku rozvoje venkova. Každoročně pořádají odborný seminář Venkov.

Akce dokumentů