E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Publikační úspěch členů katedry
Článek, u kterého v autorském týmu jsou členové naší katedry a který se týká možností takzvaného umělého oplodnění a s tím souvisejícího problému stále starších rodičů, zaujal svět...
RBMO.png
Kocourkova_etal_RBMO_2015.pdf
Vedoucí katedry demografie Jiřina Kocourková v médiích na téma "reprodukční chování v České republice"
Reprodukční chování Čechů prošlo během posledních dvou desítek let výraznými změnami. Jak vypadá obraz české rodiny perspektivou demografa? Jakým způsobem se může do struktury české populace promítnout příliv imigrantů? Na tyto otázky odpovídala v poslední době v několika médiích vedoucí katedry demografie a geodemografie RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Konference na Maďarském institutu v Praze
Naše katedra spolupořádala konferenci "Driving forces behind demographic trends in Visegrad countries: The role of migration and family formation".
Konference_MKI.png
Program_ConferenceV4_09_2015.pdf
Speakers_ConferenceV4_09_2015.pdf
Seminář "Demografický vývoj v EU"
9. září 2015 se uskutečnil v Evropském domě v Praze seminář, na kterém vystoupila RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
ED.png
UNFPA.png
Spolupořádáme demografický kurz na Maltě
Katedra demografie a geodemografie PřF UK spolupořádá v období 19. září – 2. října 2015 kurz na Maltě, kde aktivně přednáší i řada členů katedry.
UNFPA - kopie.tif
2015_UNFPA_PAD_04_program.pdf
UNFPA - kopie.png
!!! Výuka Hospodářské a sociální statistiky !!!
Sdělení studentům, kteří měli v zimním semestru absolvovat předmět Hospodářská a sociální statistika.
Seminář k vybraným demografickým problémům I
Program semináře pro ZS 2015/16.
Seminar_I_ZS15-16.pdf
hmmwg_text.png
Workshop pracovní skupiny EAPS v Praze
Katedra demografie a geodemografie spoluorganizovala workshop pracovní skupiny Evropské asociace pro populační studia
eaps.png
Předávání Studentských certifikátů SAS studentům a absolventům oboru Demografie
Studenti vysokých škol zapojených do akademického programu SAS mají již několik let možnost získat certifikát prokazující získané znalosti softwaru SAS.
stažený soubor.jpg
Fakultní vědecká konference 2015
Na Fakultní vědecké konferenci budou uděleny Ceny děkana pro mladé vědecké pracovníky, kde bude oceněna také RNDr. Klára Hulíková, Ph.D. z naší katedry.
Využití dat z mobilních sítí v geodemografickém výzkumu – část II
Pozvánka na Diskusní večer České demografické společnosti
Dr. Kocourková na téma umělé oplodnění pro iHNED.cz
Odkaz na přepis rozhovoru s paní dr. Jiřinou Kocourkovou, vedoucí katedry demografie a geodemografie.
Prosincový diskusní večer České demografické společnosti
Diskuze týkající se dalšího směřování Společnosti, spojená s vánočním posezením
YD_Prague_Program.pdf
XLVI. konference České demografické společnosti – Program
Česká demografická společnost ve spolupráci s katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a katedrou demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze pořádá XLVI. konferenci na téma MIGRACE A DEMOGRAFICKÉ VÝZVY.
ČDS_konference_2016_Call-for-papers.pdf
Vyhlášení výběrového řízení na studijní místa v zahraničí
Katedra demografie a geodemografie PřF UK v Praze vypisuje v rámci LLP Erasmus+ výběrové řízení na studijní místa na zahraničních vysokých školách v akademickém roce 2016-2017. Konkurz se týká pouze těch míst, na něž má katedra uzavřena s partnerskými institucemi na příští akademický rok bilaterální dohody.
VR_Erasmus_2016.pdf
Seminář k vybraným demografickým problémům II
Program semináře na LS 2015/2016.
Seminar_II_LS_15-16.pdf
Nabídka místa na ČSÚ pro demografy
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo - poloviční úvazek.
ČSU.gif
csu.jpg
Mladí demografové na Albertově posedmé
Sdružení Mladých demografů vzniklo v rámci katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty již v roce 2009 a jedním z hlavních cílů byla motivace a podpora studentů demografických oborů a začínajících vědců v oblasti vzájemné spolupráce a mezinárodních aktivit. Jednou z nejviditelnějších činností sdružení je pak každoroční pořádání mezinárodní konference pod názvem „Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe“, která se již tradičně koná v únoru na půdě Přírodovědecké fakulty na Albertově.
bleha.jpg
Přednášky v rámci programu Erasmus+
Přednáší: doc. RNDr. Branislav Bleha, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě.
Erasmus_B_Bleha_1603.pdf
Blahopřejeme dr. Burcinovi k ocenění Studentský velemlok
Cena Studentský velemlok je ocenění pro nejlepší pedagogy Přírodovědecké fakulty UK, které se uděluje každý rok vyučujícím nejlépe hodnocených předmětů. Na základě výsledků studentské ankety nominují její organizátoři každoročně 10 kandidátů za každou sekci, z nichž vyberou pro každou sekci vítěze členové Studentské komory Akademického senátu fakulty. Letos byli na reprezentačním plese PřF UK dekorováni další nejoblíbenější pedagogové.
velemlok.jpg
2016_Erasmus_B_Bleha_160309.JPG
Přednáškový pobyt doc. Branislava Blehy
Ve dnech 8. až 10. března 2016 byl v rámci programu Erasmus+ hostem katedry demografie a geodemografie známý slovenský humánní geograf a demograf doc. RNDr. Branislav Bleha, Ph.D., proděkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a vedoucí oddělení demogeografie a demografie na Katedře humánní geografie a demografie stejné fakulty.
Workshop "Základy programování v softwaru R"
U příležitosti konference České demografické společnosti je pro studenty demografie připraven tříhodinový workshop...
Seminář R.png
CDS_konference_2016_program.pdf
Albertovská demografie na konferenci Americké populační asociace
Každoroční konference Americké populační asociace (Population Association of America) patří k nejvýznamnějším světovým demografickým akcím. Tradičně se na ní setkává několik tisíc demografů a populačních expertů z celého světa.
PAA.png
PAA_c6.JPG
PAA_c5.JPG
PAA_c4.JPG
PAA_c3.JPG
PAA_c2.JPG
PAA_c1.JPG
R_workshop_prodlouzeny_deadline.pdf
Přednáška v rámci Vědecké rady
Přednáška v rámci Sekční vědecké rady
Habilitační přednáška RNDr. Jiřiny Kocourkové, Ph.D.
Přednáška proběhla dne 12. května 2016 za přítomnosti značného zájmu fakultní veřejnosti.
Jirina_Kocourkova_habilitace_12_05_2016.pdf
Ico.png
Mezi výherci soutěže “Mapa roku” měla naše fakulta vícenásobné zastoupení
Letošní ročník soutěže “Mapa roku”, který vyhlašuje Česká kartografická společnost, byl letos již osmnáctým v pořadí. Mezi oceněnými měla naše fakulta hned několik zástupců: Vojtěcha Klecandu za diplomovou práci "Vizualizace historie změn v katastrální mapě" a Martina Hanuse a Luďka Šídla za Školní atlas dnešního Česka. Zvláštní ocenění získal výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoře za kartografické zpracování problematiky sociálně prostorové diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě. Gratulujeme!
Pozvánka_Pavlik.jpg
Oslava životního jubilea prof. Pavlíka
Ve čtvrtek 16. června 2016 proběhlo na Geografické sekci naší fakulty s určitým zpožděním setkání s prof. Zdeňkem Pavlíkem, který na jaře tohoto roku oslavil neuvěřitelných 85 let.
Pavlik_85_s.jpg
Józwiak.jpg
Janina Jóźwiak (1948–2016)
Katedra demografie a geodemografie s hlubokým zármutkem oznamuje, že v úterý 19. července 2016 zemřela významná polská statistička a demografka profesorka Janina Jóźwiak, ředitelka Ústavu statistiky a demografie na Vysoké škole ekonomické (SGH) ve Varšavě.
Józwiak_r.jpg
Obhajoba dizertačních prací z demografie
Zveme všechny zájemce na obhajoby tří dizertačních prací z oboru demografie, které proběhnout v průběhu září 2016.
Předávání Studentských certifikátů SAS 2016
Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a SAS Institute Česká republika si Vás dovolují pozvat na Předávání Studentských certifikátů SAS 2016.
Pozvanka_SAS_Certifikaty.pdf
Pozvánka na osmý ročník konference Mladých demografů
Zveme Vás na 8. ročník konference Mladých demografů, která je určena především pro studenty a absolventy demografie, vítáni ale jsou i "nedemografové".
yd_prague_2017_call_for_papers.pdf
Program Semináře k vybraným demografickým problémům I (MD360S03A)
Přinášíme program Semináře na zimní semestr 2016/2017.
Seminar_I_ZS16-17.pdf
Demografické parametry revize hranice důchodového věku a chiméra "zastropování"
Přednáška v rámci Diskusního večera ČDS, které se ujmou RNDr. Tomáš Fiala, CSc. (FIS VŠE v Praze) a RNDr. Tomáš Kučera, CSc. (PřF UK) ‒ členové Odborné komise pro důchodovou reformu.
CDS-LOGO-COLOR.jpg
CDS-LOGO-COLOR.jpg
Vyhlášení soutěže o nejlepší kvalifikační práci
Česká demografická společnost vyhlašuje soutěž o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie nebo jiném blízkém oboru.
diplomky.png
CDS_nej_prace_vyhlaseni_navrh_final.pdf
Potratová legislativa ve vztahu k pronatalitnímu diskurzu v českých zemích mezi rokem 1918 a 1989.
Katedra demografie a geodemografie PřF UK a Česká demografická společnost Vás srdečně zvou na přednášku Doc. PhDr. et JUDr. Jakuba Rákosníka, PhD. z FF UK.
Pozvanka.pdf
Seminar_I_ZS_16-17.pdf
YD_Prague_2017_Call_for_Papers_fv_02.pdf
CDS_colour_trans.PNG
Výsledky 1. ročníku soutěže nejlepší o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie
7. prosince 2016 byly vyhlášeny výsledky prvního ročníku soutěže České demografické společnosti o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie... Mezi nejlepšími pracemi se umístila bakalářská, diplomová i dizertační práce, všechny obhájené na Katedře demografie a geodemografie PřF UK v Praze.
Soutez_2016_05_r.JPG
Soutez_2016_01.JPG
The realization of short-term fertility intentions in Germany
Katedra demografie a geodemografie PřF UK a Česká demografická společnost Vás srdečně zvou na zajímavou přednášku
Možnosti studia rodinných vztahů v 17.-19. století
Nabídka účasti v panelu, nejlepší příspěvky mohou být publikovány jako monotematické číslo časopisu Historická demografie v roce 2018.
panel.png
PF2017.jpg
PF2017b.jpg
PF 2017
Katedra demografie a geodemografie přeje všem svým příznivcům klidné a veselé Vánoce a do roku 2017 mnoho úspěchů.
PF2017_r.jpg
Pozvánka na přednášky prof. Yonathana Ansona
Dovolujeme si vás pozvat na přednášky prof. Yonathana Ansona z Dept. of Social Work, Ben Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel, které se uskuteční na PřF UK a na VŠE.
expert_anson.jpg
Invitation_UK.pdf

Akce dokumentů