E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFakultní vědecká konference 2015

Na Fakultní vědecké konferenci budou uděleny Ceny děkana pro mladé vědecké pracovníky, kde bude oceněna také RNDr. Klára Hulíková, Ph.D. z naší katedry.
Čas 10.11.2015
od 09:00 do 11:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

 

Program Fakultní vědecké konference:

 

 

Téma I. : Projekty podpořené z Norských fondů: 

 

 

Úvod

9:00 úvodní slovo děkana 

9:10 vystoupení paní velvyslankyně Norského království Siri Sletner 

9:20 vystoupení Ing. Jiřího Burgstallera, DiS., ředitele odboru strategických programů a projektů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Přednášky řešitelů grantů podporovaných z Norských fondů 

9:30 Řešiteka:  prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.  

Genomika trojrozměrných kvasinkových kolonií: Model pro studium vývoje nádorů a resistence biofilmů

9:50 Řešitel: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. 

Fosfinové ligandy pro C-C spojovací reakce šetrné k životnímu prostředí

10:10 Řešitel: doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 

Využití dlouhodobých (pasivních) vzorkovacích metod v kombinaci s in situ mikrokosomy k posouzení potenciálu (bio)degradace

 

 

 

Téma II. Předávání cen děkana absolventům Mgr. a Ph.D. studia

 

10:30 Absolventi magisterského studia

Bi Mgr. Jan Smyčka

Ch Mgr. Michal Šimek

Geol Mgr. Jana Vaculíková

ÚŽP Mgr. Kamila Šrédlová

Geog Mgr. Zdeněk Kresl

 

10:40 Absolventi doktorského studia

Bi RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D. 

Ch Mgr. Ludmila Müllerová, Ph.D. 

Geol Mgr. Filip Tomek, Ph.D. 

ÚŽP Mgr. Veronika Jílková, Ph.D. 

Geog  Mgr. Jana Bernsteinová, Ph.D. 

 

10:50 Předávání cen děkana mladým vědeckým pracovníkům spojené s přednáškami (10 min)

10:50 Biologie RNDr. Martin Převorovský, Ph.D. 

11:00 Chemie RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. 

11:10 Geologie RNDr. Jakub Trubač, Ph.D. 

11:20 Geografie RNDr. Klára Hulíková, Ph.D. 

 

Publikováno: Čtvrtek 29.10.2015 10:35

Akce dokumentů