E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMožnosti studia rodinných vztahů v 17.-19. století

Nabídka účasti v panelu, nejlepší příspěvky mohou být publikovány jako monotematické číslo časopisu Historická demografie v roce 2018.

Vážená paní kolegyně / Vážený pane kolego,

v souvislosti s plánovaným 11. sjezdem historiků České republiky v Olomouci v září 2017 si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou účasti v panelu č. 47 Možnosti studia rodinných vztahů v 17.-19. století. Téma panelu, který by se měl zaměřit především na městské a venkovské prostředí raného novověku, jsme se snažily koncipovat co nejšířeji, aby bylo možné rozvinout diskuzi k problematice vnímání, definování a především k možnostem zkoumání rodinných vazeb v minulosti. Věříme, že i Vaše účast v této diskuzi pomůže rozšířit dosavadní badatelské perspektivy a zároveň přispěje k dalšímu prohloubení zájmu o dějiny rodiny. Nejlepší příspěvky bychom rády publikovaly jako monotematické číslo časopisu Historická demografie v roce 2018.

Termín pro zasílání návrhů příspěvků je prodloužen do 15. 1. 2017.

Bližší informace k panelu a k postupu při přihlašování naleznete na stránkách http://historieolomouc2017.upol.cz/kongresove-volne-panely/

Budeme rády, pokud tuto výzvu rozšíříte i mezi další zájemce o účast.

Markéta Skořepová a Alice Velková

Publikováno: Pondělí 19.12.2016 19:00

Akce dokumentů