E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýsledky 1. ročníku soutěže nejlepší o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie

7. prosince 2016 byly vyhlášeny výsledky prvního ročníku soutěže České demografické společnosti o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie... Mezi nejlepšími pracemi se umístila bakalářská, diplomová i dizertační práce, všechny obhájené na Katedře demografie a geodemografie PřF UK v Praze.

Do soutěže přihlásilo celkem 8 kvalifikačních prací:

  • 3x bakalářská práce, 4x diplomová a 1x dizertační
  • 2 práce nahlášeny po termínu - s ohledem na pravidla je nebylo možné bohužel do soutěže začlenit
  • komise hodnotila kvalitu a přínos práce s ohledem na její typ

1. místo

Mgr. Petra Sykáčková

za práci
„Úmrtnost v Předlitavsku v letech 1881–1911“

diplomová práce obhájená na KDGD PřF UK v akademickém roce 2015/2016; školitel: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.

(Všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího i oponenta, záznam o průběhu obhajoby, lze získat v Repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy - zde)
 

2. místo

RNDr. Martin Novák, Ph.D.

za práci

„Dostupnost zdravotní péče v ČR v závislosti na geodemografických charakteristikách obyvatelstva“

dizertační práce obhájená na KDGD PřF UK v akademickém roce 2014/2015; školitel: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

(Všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího i oponenta, záznam o průběhu obhajoby, lze získat v Repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy - zde)
 

3. místo

Bc. Jan Šebík

za práci

Regionální analýza úmrtnosti dle skupin příčin úmrtí v evropských zemích“

bakalářská práce obhájená na KDGD PřF UK v akademickém roce 2014/2015; školitel: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.

(Všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího i oponenta, záznam o průběhu obhajoby, lze získat v Repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy - zde)

 

Ocenění výherci: zleva Martin Novák (2. místo), Petra Sykáčková (1. místo), Jan Šebík (3. místo).

Výhercům gratulujeme!

 


Více informací na stránkách České demografické společnosti.

 

Publikováno: Čtvrtek 08.12.2016 21:00

Akce dokumentů