E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme dr. Burcinovi k ocenění Studentský velemlok

Cena Studentský velemlok je ocenění pro nejlepší pedagogy Přírodovědecké fakulty UK, které se uděluje každý rok vyučujícím nejlépe hodnocených předmětů. Na základě výsledků studentské ankety nominují její organizátoři každoročně 10 kandidátů za každou sekci, z nichž vyberou pro každou sekci vítěze členové Studentské komory Akademického senátu fakulty. Letos byli na reprezentačním plese PřF UK dekorováni další nejoblíbenější pedagogové.

GEOGRAFIE: RNDr. Boris Burcin, Ph.D., předmět Demografická analýza I a II

Doktor Boris Burcin vystudoval ekonomickou a regionální geografii se zaměřením na demografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zde také úspěšně dokončil doktorské studium. Dnes působí na katedře demografie a geodemografie, věnuje se především prognózování vývoje obyvatelstva na národní a regionální úrovni. Je členem několika mezinárodních odborných společností a publikoval několik desítek prací v odborných časopisech.

 

Vítěze dalších sekcí naleznete zde.

Publikováno: Čtvrtek 03.03.2016 14:45

Akce dokumentů