E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníWorkshop pracovní skupiny EAPS v Praze

Katedra demografie a geodemografie spoluorganizovala workshop pracovní skupiny Evropské asociace pro populační studia

Ve dnech 16.–18. září 2015 se Praha stala místem letošního setkání členů pracovní skupiny Evropské asociace pro populační studia Health, Morbidity and Mortality Working Group. Jednání této pracovní skupiny se konají většinou s dvouletou periodicitou na různých místech Evropy, lze považovat za čest, že v letošním roce byla po univerzitě ve Vídni, Tallinu nebo London School of Economics organizací pověřena katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Během třídenního workshopu se do Prahy sjelo téměř pět desítek demografů z celého světa a byly diskutovány mnohé otázky vztahující se k současnému výzkumu úmrtnosti a nemocnosti. Díky workshopu se mj. podařilo zvýšit mezinárodní povědomí o demografickém výzkumu v ČR a o práci a úrovni českých demografických pracovišť obecně. Na hladkém průběhu celé akce se také významnou měrou podílela pomoc studenů obou organizujících institucí – za katedru demografie a geodemografie PřF UK se jednalo o Mgr. Terezu Pachlovou, Mgr. Dana Kašpara a Bc. Nguyen Thuy An.

Prezentace a postery z workshopu budou v elektronické podobě doplňovány na webové stránky workshopu, stejně jako fotky zachycující průběh všech tří dnů. Více informací k workshopu a jeho náplni lze nalézt na webu http://hmmwg2015.vse.cz/.

 

Klára Hulíková Tesárková, Petr Mazouch

 

 

Externí URL: http://hmmwg2015.vse.cz/
Publikováno: Čtvrtek 08.10.2015 10:00

Akce dokumentů