E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřednáškový pobyt doc. Branislava Blehy

Ve dnech 8. až 10. března 2016 byl v rámci programu Erasmus+ hostem katedry demografie a geodemografie známý slovenský humánní geograf a demograf doc. RNDr. Branislav Bleha, Ph.D., proděkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a vedoucí oddělení demogeografie a demografie na Katedře humánní geografie a demografie stejné fakulty.

V rámci rozvrhované výuky pro zahraniční studenty (Erasmus+) i mimořádného doktorského semináře přednášel studenům i pedagogům geografických kateder na téma reprodukce Romské populace na Slovensku a územní difuze změn v rodinném a reprodukčním chování v Česku a na Slovensku po roce 1970.

Kromě zajištění přednášek doc. Bleha také jednal se zástupci naší katedry o spolupráci v oblasti výzkumu i vzdělávání mezi našimi pracovišti. Pro první fázi bylo dohodnuto zapojení české strany do výzkumu územních změn v reprodukčním chování na území našich zemí v letech 1971 až 2015, na které by mohla navázat společná analýza geografické difuze změn reprodukčního chování v období demografického přechodu, a to ve stejných územních rámcích. Jednání o zintenzivnění výzkumné a případně i pedagogické spolupráce našich pracovišť budou v nejbližší době pokračovat.   

 

Publikováno: Neděle 13.03.2016 20:00

Akce dokumentů